חוקר פרטי דיטקט חקירות
החוקרים הפרטיים ממשרד חקירות דיטקט מומחים בביצוע חקירות בארץ ובחו”ל בתחומי חקירות שונים | מודיעין עסקי תחרותי והגנתי, חקירות כלכליות ואיתור רכוש ונכסים, חשיפת בגידות בתיקי גירושין, מעקבי עובדים ומניעת פחת, בדיקות פוליגרף ועוד. עם ותק וניסיון מצטבר של למעלה מ 30 שנה, חוקר פרטי ממשרדינו ישמח לעמוד לרשותכם לשיחת ייעוץ והכוונה.  פנו אלינו בדיסקרטיות מלאה 050-5501024
חקירות

תקנון אתר דיטקט

 

תקנון לגלישה באתר דיטקט סוכנות למודיעין וחקירות מיוחדות

א. כללי:
1. האתר דיטקט סוכנות למודיעין וחקירות מיוחדות (להלן: “האתר”) מופעל על ידי דיטקט חקירות (להלן: “בעל האתר”) בכתובת www.detect.co.il  (להלן: “הכתובת”). תנאי התקנון חלים על כל דפי האתר וכל מתחם המופעל תחת כתובת זו והוא מהווה הסכם בין המשתמשים באתר לבין בעל האתר.
2. כניסתך לאתר והגלישה בו מהווה הסכמה לכלל תנאי התקנון כפי שהם מופיעים להלן. באם אחד מהתנאים האמורים להלן אינו מקובל עליך, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר. במידה וברצונך לשאול שאלה בקשר לאמור בתקנון זה, הנך מוזמן ליצור קשר עם בעל האתר.
3. השימוש והגלישה באתר הנו באחריותו הבלעדית של הגולש. הגולשים מתבקשים בזאת לעשות שימוש רגיל וסביר באתר ובכל מקרה לא לעשות בו כל שימוש שלא הותר במפורש על ידי בעל האתר או לנצלו לכל מטרה הנוגדת כל דין.
4.  תוכן האתר ותכניו השונים אינם מהווים המלצה או הכוונה לנקיטת פעולה כלשהי ואנו ממליצים לפנות לקבלת ייעוץ משפטי הולם בטרם ביצוע החלטה ונקיטת צעדים כלשהם.

ב. השימוש באתר:
5. כל פעילות והשימוש באתר הנה באחריות הגולש בלבד.
6. בעל האתר רשאי לקבוע בכל עת כי השימוש באתר, כולו או חלקו, יהיה על פי הרשמה מראש, בכל דרך בה יבחר. יחד עם זאת, בעל האתר רשאי לבטל כל זכות שימוש, ככל שניתנה, בכל עת וללא כל צורך בהנמקה או בהודעה מוקדמת.
7. בעל האתר רשאי למנוע מכל גולש את הגישה לאתר, בכל עת לפי שיקול דעתו המלא. כן, בידי בעל האתר הסמכות הבלעדית והמוחלטת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו ו/או מהצגתו בשלמותו או בחלקו.
8. אין להשתמש באתר ו/או באחד מתכניו ו/או בפרסומים בו לצורך שליחת הודעות פרסומיות מכל סוג או כל הודעות שנועדו לעודד הוצאת כספים או את ענייניו של כל גוף עסקי בכל דרך שהיא או בניגוד חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 40), התשס“ח – 2008.

ג. קניין רוחני:
זכויות יוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה, לרבות לרבות עיצובו, דרך העימוד ובתכנים הכלולים בו ובשמו, המוגנים בין היתר על פי חוק זכות יוצרים, התשס”ח-2007, שייכות לבעל האתר. אין לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים אלה ו/או כל שימוש אחר שאינו שימוש עצמי, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת בעל האתר.

ד. שימוש במידע ופרטיות:
9. על אף שהאתר נוקט באמצעים לשמור על פרטיותם של הגולשים ועל מידע המאוחסן אצלו, בעל האתר אינו מתחייב כי מידע שנמסר דרך האתר לא ייחשף על ידי פעולה זו או אחרת של צדדים שלישיים.
10. שימו לב! כל מסירת פרטים אישיים רגישים כגון פרטים אינטימיים או פרטים פיננסיים, שלא לצורך רכישת שירותים / שטחי פרסום מבעל האתר, נעשים על אחריות הגולש בלבד, והגולשים נדרשים להמנע מפרסום פרטים אלה באתר. בעל האתר לא יהיה אחראי בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא של מידע שנמסר לבעל האתר.
11. אנא שימו לב כי מסירת כתובת דואר אלקטרוני לאתר, בין על מנת לקבל הצעות למתן שירותים ובין בנסיבות אחרות, כמוה כהסכמה של הגולש לבעל האתר לשלוח לו חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות של בעל האתר. בידי הגולש הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע”י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.
12. אנא קחו בחשבון כי מידע על הגולשים נאסף לעיתים גם על ידי צדדים שלישיים כגון מפרסמים שונים ומנועי חיפוש. במידה וברצונכם לברר אודות דרך איסוף המידע והשימוש בו, תוכלו לברר זאת באמצעות פנייה לאתרים אלה או על ידי עיון במדיניות הפרטיות של אתרים אלה, ככל שקיימת כזו.

ה. שיפוי:
13. הגולש יפצה וישפה את בעל האתר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שישא בהם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של הגולש.

ו. תלונות:
14. במידה והנך הסבור כי מידע או תוכן המופיע באתר פוגע או מפר כל זכות שלך, הנך מתבקש לפנות לבעל האתר בכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בעמוד “צור קשר”, ולפרט את מהות הפגיעה, מיקומה המדוייק באתר וכן כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים של הפונה לצורך יצירת קשר במידת הצורך.
15. בעל האתר יעשה כמיטב יכולתו על מנת לבדוק את הפנייה בהקדם האפשרי ויפעל על פי שיקול דעתו הבלעדי בקשר אליה ובהתאם לכל דין ו/או צו שיפוטי.

ז. טיפול בתקלות:
16. בעל האתר ייעשה כמיטב יכולתו לתקן ולטפל בתקלות באתר בהקדם האפשרי.
17. מובהר כי בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לגולש כתוצאה מתקלה באתר אשר ארעה במהלך פעילותו השוטפת. הגולש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני האתר או על שירותים שהוא מספק.
18. בעל האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, בעל האתר רשאי להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר.

ח. שונות:
19. בעל האתר יהיה רשאי להעביר את האתר לכל כתובת אחרת, לשנות את שמו או להפסיק את פעילותו בכל עת.
20. בעל האתר רשאי לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.
21. מבלי לגרוע מזכותו של בעל האתר לנקוט בהליכים משפטיים, בעל האתר שומר כל זכותו למנוע ולחסום את גישתם לאתר של גולשים אשר יפרו הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או יעשו שימוש לרעה באתר- והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר.

תקנון זה מבוסס על תקנון אתר לדוגמא מאתרו של עו”ד עוז חיים

דילוג לתוכן