חוקר פרטי דיטקט חקירות
החוקרים הפרטיים ממשרד חקירות דיטקט מומחים בביצוע חקירות בארץ ובחו”ל בתחומי חקירות שונים | מודיעין עסקי תחרותי והגנתי, חקירות כלכליות ואיתור רכוש ונכסים, חשיפת בגידות בתיקי גירושין, מעקבי עובדים ומניעת פחת, בדיקות פוליגרף ועוד. עם ותק וניסיון מצטבר של למעלה מ 30 שנה, חוקר פרטי ממשרדינו ישמח לעמוד לרשותכם לשיחת ייעוץ והכוונה.  פנו אלינו בדיסקרטיות מלאה 050-5501024
חקירות

Investigation Services


Investigation & Intelligence Services in Israel

Detect Investigation Agency offers investigation and security services in Israel and worldwide.
Below, you can see some of the list,

Tracking and hidden cameras

Lookouts and stakeouts for criminal and fraud cases

Business tracking for prevention or proof of corporate theft

Personal investigations

Personal tracking and investigations

Background and reliability checks for potential spouses

Proof / disproof of physical and emotional abuse

Arrest warrants for failing to child support or violating visitation rights

Tracking and proving infidelity

Activity checking and youth protection

 

Youth investigations

For concerned parents and caregivers, we offer tracking and recovery of teenagers and minors who are either missing or runaways. Working undercover through a private youth investigator (usually a former youth detective), we will investigate their peers to get first-hand information on their activities. Detailed reports and documentation will be provided to parents. When necessary, we will also coordinate support for parents through social services.

Youth investigations are typically conducted to gather information or evidence related to the activities or behavior of young people. These investigations may be conducted for a variety of reasons, such as to investigate allegations of criminal activity, to gather evidence in a legal case, or to assess the well-being or risk of a young person.

Youth investigations may be conducted by law enforcement agencies, social services organizations, or private investigators. These investigations may involve the use of various methods to gather information, such as reviewing public records, conducting interviews with relevant individuals, and using surveillance or other covert methods to gather information.

It is important to note that investigations involving young people are subject to special legal protections in many jurisdictions, and the rights and privacy of young people should be carefully considered when conducting these investigations. It is always a good idea to consult with a lawyer before proceeding with a youth investigation.

 

Background and profile checks

Company profiles for business transactions

Background and profile checks for romantic interests

Potential employee checkups

Polygraph tests

Graphology tests hand-writing and forgery identification Application and resume screenings

Brand protection and intellectual property

skip trace investigations


Skip trace investigations
, also known as skip tracing, is the process of locating an individual who is missing or attempting to avoid being found. Skip trace investigations are often conducted by private investigators, bail bondsmen, and collection agencies to locate individuals who are delinquent on debts or who are wanted by law enforcement.

Skip trace investigations involve the use of a variety of techniques to locate an individual, such as reviewing public records, conducting interviews with friends, family, and associates, and using electronic databases and online resources. Private investigators may also use surveillance techniques and other methods to gather information about the individual’s whereabouts.

Skip trace investigations can be challenging, as individuals who are trying to avoid being found may go to great lengths to conceal their location. However, with persistence and the use of a variety of resources, it is often possible to locate an individual who is missing or attempting to avoid being found.

covert investigation in Israel

A covert investigation is a type of investigation that is conducted in a discreet or surreptitious manner. Covert investigations are often conducted in order to gather information or evidence without alerting the subject of the investigation to the fact that they are being investigated.

Covert investigations may be conducted by law enforcement agencies, private investigators, or other individuals or organizations. They may involve the use of undercover agents, surveillance techniques, and other methods to gather information without being detected.

Covert investigations may be conducted for a variety of purposes, including gathering intelligence on criminal or terrorist organizations, investigating fraudulent activity, and gathering evidence in legal proceedings. In some cases, covert investigations may be necessary in order to protect the safety of those involved in the investigation or to avoid alerting the subject of the investigation to the fact that they are under investigation.

 

D-Tect® Intelligence & Investigations has a dedicated brand protection department, which investigates fraud, forgery, deceit, and trickery. This department gathers court-admissible evidence for confiscating fraudulent products, prosecuting law breakers, and tracking down copyright violations. Our agency cooperates with fellow investigation offices, law enforcement, and intelligence sources in Israel and abroad.

Contact D-Tect Intelligence & Investigations at ISR 972-505501024, 972-3-5750715, or send us an email through the contact us form, for a free, discreet consultation

Special undercover investigations

The agency’s primary department deals with gathering evidence and information in creative and original ways. Our specialties include private investigator services, business intelligence, corporate espionage, copyrights, intellectual property theft, proof/disproof of business and social associations, slandering, and more

Corporate intelligence and competitive information

In order to remain competitive in today’s business market, advanced business intelligence is essential. The modern business person will have a significant advantage by gaining a thorough knowledge of the field and their competitors. Through our extensive knowledge and experience, D-Tect can help you acquire the intelligence you need, with speed and accuracy. D-Tect private agency for investigation also assists with business feuds, effectively gathering evidence regarding fraud, theft, and related violations

All investigations are carried out using sophisticated, discreet, and lawful methods, in order to gather court-admissible evidence :

Tracking, data breach, financial investigations, lost debts

Financial and ability investigations

Location of indebted persons and legal subpoenas

Location of key witnesses

Location of relatives in Israel and abroad

Location of missing persons through field vans and aircrafts

Technical department

Setup of hidden/unhidden cameras for any purpose

Tap sweeping and prevention with advance and sophisticated devices

Sale, rental, and installation of advanced technical equipment

דילוג לתוכן